23 maja

Interaktywna mapa

C

Cmentarz wojenny nr 320 Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Cmentarz wojenny nr 322 Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Cmentarz wojenny nr 323 Kościoły, Kaplice i Cmentarze

D

Dworek w Bieńkowicach Bieńkowice 1 Kultura, Sztuka, Zabytki
Dzienny Dom Senior + Wola Drwińska 21 Urzędy i Instytucje

G

Góra Św. Jana Kultura, Sztuka, Zabytki
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini zs. w Grobli Grobla 155 Kultura, Sztuka, Zabytki
Gminne Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech Drwinia 173 Nauka i Edukacja

K

Kapliczka p.w. św. Jana Nepomucena Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Kapliczka w Wyżycach XVII w. Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Kopalnia Ropy Naftowej „Grobla” w Zielonej Urzędy i Instytucje

M

Mogiła austriackiego oficera z 1914 r. Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Mogiła upamiętniająca pacyfikację mieszkańców wsi Ispina w 1943 r Kościoły, Kaplice i Cmentarze
MOR Drwinia Sport, Turystyka i Rekreacja
MOR Grobla Sport, Turystyka i Rekreacja
MOR Ispina Sport, Turystyka i Rekreacja
MOR Mikluszowice Sport, Turystyka i Rekreacja

O

OSP Bieńkowice Policja, Straż, Pogotowie
OSP Drwinia Drwinia 199 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Dziewin Dziewin 331 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Grobla Grobla 186 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Ispina Ispina Policja, Straż, Pogotowie
OSP Świniary Świniary 63 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Mikluszowice Mikluszowice 238 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Niedary Niedary 96 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Wola Drwińska Wola Drwińska 77 Policja, Straż, Pogotowie
OSP Wyżyce Wyżyce 115 Policja, Straż, Pogotowie

P

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Grobli. Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Drwini Kościoły, Kaplice i Cmentarze
Placówka Wsparcia Dziennego Niedary 24 Nauka i Edukacja
Przydrożna figurka z 1878 r. Kultura, Sztuka, Zabytki
Puszcza Niepołomicka Sport, Turystyka i Rekreacja

R

Rezerwat wodny Wiślisko - Kobyle Sport, Turystyka i Rekreacja

S

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Juliusza Łuciuka Mikluszowice 228 Nauka i Edukacja
Szkoła Podstawowa w Grobli Grobla 134 Nauka i Edukacja

U

Urząd Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 Urzędy i Instytucje

Z

Zespół szkolno - przedszkolny w Drwini Drwinia 173 Nauka i Edukacja
Zespół szkolno - przedszkolny w Świniarach Świniary 74 Nauka i Edukacja
Zespół szkolno - przedszkolny w Dziewinie Dziewin 231 Nauka i Edukacja
Zespół szkolno - przedszkolny w Mikluszowicach Mikluszowice 228 Nauka i Edukacja