18 lipca

Wola Drwińska

Prawdopodobnie jeden z właścicieli Drwini założył nową osadę, którą początkowo zwano Wolą, a z czasem Wolą Drwińską. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1367 r. Prawdopodobnie do 1487 r. była w rękach szlacheckich, w tymże roku zakupił ją król Kazimierz Jagiellończyk.

Królewszczyzną została do I rozbioru, potem podzieliła los okolicznych wiosek. Wola Drwińska jest okólnicą, a osobliwy urok nadają jej stawy znajdujące się: jeden w centrum, a drugi na skraju wioski.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się