22 kwietnia

Jak zmniejszyć ilość odpadów

Skutki ekologiczne i zdrowotne wynikające z nieprawidłowego składowania śmieci
Dzięki selektywnej zbiórce odpadów może zyskać cała planeta i jej wszyscy mieszkańcy, poczynając od ludzi, przez zwierzęta, na glebie i roślinach kończąc. W jaki sposób można zadbać o środowisko naturalne? Jakie skutki mogą przynieść nieekologiczne działania?

Segregacja odpadów to podstawa!
Właściwe składowanie odpadów pomaga w ich ponownym wykorzystaniu. Odpowiednio segregując śmieci można w skuteczny sposób odzyskać część surowców, co pozwala na oszczędzenie energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a także ochronę środowiska naturalnego. Ponadto ma to również pozytywny wpływ na ponoszone wydatki, ponieważ przy odpowiedniej segregacji, domostwa mogą ponosić mniejsze koszty wywozu śmieci i ich późniejszej utylizacji.

Czy wiesz, że:

  • 1 szklana butelka to 5 godziny oświetlenia żarówką
  • 35 butelek PET to 1 nowy polar
  • 59 kg makulatury ratuje 1 drzewo

Jak jeszcze można być eko?
Segregacja odpadów to nie jedyne rozwiązanie, które prowadzi do dbałości o środowisko. By być bardziej eko, wystarczy czerpać z nurtu zero waste, czyli po prostu produkować jak najmniej śmieci, a tym samym nie zanieczyszczać jeszcze bardziej planety. Nawet niewielkie działania mają znaczenie, dlatego warto postępować zgodnie z zasadą 5R:

  • Odmowa (refused) - poprzez rezygnację z przedmiotów, które nie są niezbędne, znacznie ogranicza się odpady (np. jednorazowe sztućce, słomki, foliówki)
  • Ograniczenie (reduce) - warto kupować tylko tyle, ile faktycznie się potrzebuje
  • Ponowne użycie (reuse) - naprawa zepsutych przedmiotów i dalsze użytkowanie znacznie pomaga środowisku
  • Segregacja i przetwarzanie (recycle) - czyli dokładnie to, o czym wspomniano już wcześniej
  • Kompostowanie (rot) - odpady roślinne można po prostu kompostować w przydomowej strefie

Dzięki tym prostym zasadom znacznie ogranicza się negatywne skutki dla zdrowia i środowiska. Co za tym idzie - niekorzystnych dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Warto podejmować świadome decyzje, by wspólnie zadbać o planetę.

Planeta śmieci czy planeta życia?
Dbałość o planetę to obowiązek każdego człowieka. Wszyscy mogą zrobić coś konkretnego w kierunku, by żyło się lepiej. To nic trudnego! Wystarczy zacząć!

"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia"
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0520/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się