23 maja

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy w Drwini
32-709 Drwinia 57
e-mail: gmina@drwinia.pl

tel: 12 284 98 10

NIP 683 17 18 453
REGON 351 555 973

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - 9.00-17.00
wtorek - piątek - 8.00-16.00

Kasa Urzędu jest czynna:
poniedziałek  -  9.30 - 16.30
wtorek-piątek -  8.30 - 15.30

Referat Organizacyjny, Edukacji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych (RS)

 • Stanowisko ds. Kadr, Oświaty i Ochrony Zdrowia tel. 12 284 98 21
 • Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych  tel. 12 284 98 24
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Wójta tel.12 284 98 11
 • Stanowisko obsługi ds.utrzymania czystości w Urzędzie

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RK)

 • Kierownik Referatu tel. 12 284 98 18
 • Stanowisko ds.Planowania Przestrzennego, Geodezji i Komunalizacji tel 12 284 98 31
 • Stanowisko ds.Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Stosunków Wodnych i Ochrony Zwierząt tel. 12 284 98 31
 • Stanowisko ds.Ochrony Powietrza, Ekodoradca tel. 12 284 98 41
 • Stanowisko ds.Koordynacji i Rozliczania Usług Komunalnych, Archiwum Zakładowego tel. 12 284 98 32
 • Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Rolnictwa, Zaopatrzenia w Energię Elektryczną i Gaz tel. 12 284 98 36
 • Konserwator Sieci Wodociągowej tel. 663 958 630
 • Pracownik Gospodarczy - kierowca samochodu i ciągnika
 • Stanowisko konserwatora.

Referat Finansów (RF)

 • Skarbnik Gminy tel. 12 284 98 28
 • Stanowisko ds.Księgowości Budżetowej tel. 12 284 98 27
 • Stanowisko ds.Księgowości Budżetowej i Vat-u  tel. 12 284 98 15
 • Główny Księgowy Oświaty tel. 12 284 98 17
 • Stanowisko ds. Księgowości Oświaty i Płac tel. 12 284 98 17
 • Stanowisko ds. Księgowości Oświaty tel. 12 284 98 12
 • Stanowisko ds. Podatków i Opłat tel. 12 284 98 19
 • Stanowisko ds. Obsługi kasowej i Dziennika podawczego tel.12 284 98 23

Referat Inwestycji i Remontów (RI)

 • Kierownik Referatu  tel.12 284 98 13
 • Stanowisko ds. Inwestycji i Drogownictwa tel. 12 284 98 13
 • Stanowisko ds.Funduszu Sołeckiego tel. 12 284 98 13
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Remontów tel. 12 284 98 22

Urząd Stanu Cywilnego (US)

 • Z-ca Kierownika USC  tel. 12 284 98 30

Samodzielne stanowiska pracy

 • Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (PSZ)   tel.12 284 98 14
 • Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (ZKP) tel. 12 284 98 16
 • Radca Prawny (RP)
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PI)

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się