23 maja

Trasy rowerowe

Rekreacyjno-turystyczna gmina Drwinia
Gmina Drwinia słynie z terenów wymarzonych do turystyki rowerowej. Równinny teren, bogactwo Puszczy Niepołomickiej, urokliwe, liczne starorzecza Wisły przyciągają rzesze miłośników jednośladów. Nic dziwnego, że samorząd inwestuje w infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo rowerzystów i zrealizował kilka projektów, które tworzą ciekawą ale i bezpieczną sieć ścieżek rowerowych. Przy trasach rowerowych w trzech miejscowościach powstały także Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR).

  • MOR w Drwini znajduje się nad malowniczym rozlewiskiem, które można podziwiać z wieży widokowej. Są też ścieżki i alejki spacerowe, plac zabaw, siłowania terenowa, drewniana wiata z tarasem, altana ławki i stoliki  i cała infrastruktura służąca wypoczynkowi na świeżym powietrzu. 
  • MOR w Mikluszowicach zlokalizowany jest przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej oraz parkingów Bike&Ride i Park&Ride.
  • MOR w Grobli to miejsce, gdzie również znajdziemy siłownie terenową, plac zabaw, ścieżki i alejki, parkingi Bike&Ride i Park&Ride, toalety.

Utworzenie trzech stref aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowościach: Drwinia, Grobla oraz Mikluszowice stanowi element kompleksowego przedsięwzięcia realizowanego konsekwentnie przez gminę Drwinia i jest bezpośrednio powiązane z istniejącymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi szlaków rowerowych przebiegających na terenie gminy Drwinia tj.: Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR), VELO RABA, EURO VELO, Szlakiem Bursztynowym Greenways, Pierścień Solny „Salina Cracoviensis”, trasy pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 965 w  Gawłówku, Mikluszowicach i Dziewinie, która jest częścią projektu pn. ”Budowa tras pieszo - rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie Gminy Gdów, Kłaj i Drwinia”. W ramach tego projektu w miejscowości Ispina powstał również  tzw. Duży MOR  (Miejsce Obsługi Rowerzystów). Jest to kolejne miejsce do aktywnego wypoczynku wraz z małą architekturą i parkingiem na 45 miejsc.

Rowerem przez gminę Drwinia
Ten atrakcyjny turystycznie teren jest równie bezpieczny dla miłośników jednośladów. Cała gmina usiana jest siecią ścieżek pieszo-rowerowych. W ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 powstało do tej pory:

  • 12,960 km ścieżki pieszo - rowerowej i rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 od granicy z gminą Niepołomice do granicy z gminą Szczurowa. Przy ścieżkach znajduje się   Park&Ride w Grobli oraz Bike&Ride w miejscowościach Ispina (2 szt.) Grobla, Świniary (2 szt.), Niedary. Zadanie współfinansowane również w ramach Inicjatyw samorządowych 
  • 1,486 km ścieżki pieszo - rowerowej i rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 965 od ostatniej posesji w miejscowości Gawłówek do cmentarza w Mikluszowicach gdzie powstał również Park&Ride. Obecnie rozpoczęły się robót budowlanych  przy budowie 5,154 km  ścieżki pieszo-rowerowej od ronda w Świniarach do miejscowości Dziewin. Ścieżki już są wyposażone w Bike&Ride w miejscowościach Drwinia, Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek. Zadanie współfinansowane również w ramach Inicjatyw samorządowych.

W ramach  projektu "Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia – etap I" na terenie gminy Drwinia postała ścieżka pieszo - rowerowa o długości 1,233 km pomiędzy Mikluszowicami (cmentarz) a Dziewinem. W miejscowości Ispina powstał MOR.

  • 0,580 km ścieżki pieszo - rowerowej powstało w Drwini w ramach Inicjatyw samorządowych, tj. od Urzędu Gminy w Drwini do cmentarza.
  • „Wiślana Trasa Rowerowa” (WTR) Wytyczona została wzdłuż rzeki Wisły. Główną, a zarazem docelową lokalizacją trasy jest jej możliwie jak największe usytuowanie na wałach rzeki Wisły i wałach dorzeczy, co niewątpliwie podniesie walory turystyczne tak usytuowanej trasy. Na terenie gminy Drwinia, Wiślana Trasa Rowerowa ma swój początek na styku z gminą Niepołomice. Długość trasy rowerowej na terenie gminy wynosi ok. 16,67 km. 
  • „Szlak Dolnej Drwinki”. Wiedzie on z Uścia Solnego do Puszczy Niepołomickiej   i stanowi jedną z pięciu tzw. tras łącznikowych szlaku Salina Cracoviensis, wiodącego po dawnych salinach wielicko- bocheńskich. Wspomniany łącznikowy szlak rowerowy liczy prawie 16 km i wytyczony jest wzdłuż końcowego biegu Drwinki. 

 

 

Do pobrania:

Galeria

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się