23 maja

Zapoznaj się jak odpowiednio segregować odpady:

BIOODPADY (kolor brązowy)

• Wyrzucamy:
- resztki potraw, skorupki z jaj
- resztki roślinne z ogródków (m.in. chwasty, gałęzie, liście, trawa, kora)
- obierki z ziemniaków, warzyw, skórki i resztki z owoców
• Nie wyrzucamy:
- mięsa, kości, tłuszczy i resztek zupy,
- spinaczy, sznurów i etykiet od saszetek herbaty
- piasku i kamieni
- popiołu
- odchodów zwierząt
- worków foliowych, odpadów z tworzyw sztucznych
- soków owocowych, jogurtów, olejów


SZKŁO (kolor zielony)

• Wyrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
- butelki po napojach alkoholowych
- szklane opakowania po kosmetykach
• Nie wyrzucamy:
- zabawek
- szkła stołowego, fajansu
- porcelany, ceramiki, luster
- szkła okiennego, witraży
- reflektorów, szkła żaroodpornego
- doniczek, szkła okularowego
- szyb samochodowych
- zniczy z woskiem
- żarówek, świetlówek, fluorescencyjnych i rtęciowych
- ekranów, monitorów i kineskopów


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty)

• Wyrzucamy:
- butelki po napojach, płynach do mycia
- plastikowe zakrętki, torebki, worki, reklamówki
- drobny złom i metale kolorowe
- czysty styropian opakowaniowy
- puszki po konserwach, napojach, kapsle
- opakowania wielomateriałowe (tetra paki)
• Nie wyrzucamy:
- butelek i pojemników zanieczyszczonych, z zawartością lub po olejach
- jednorazowych naczyń
- opakowań po lekach
- pojemników po wyrobach garmażeryjnych
- zabawek
- opakowań po aerozolach
- puszek po farbach i lakierach
- sprzętu AGD, baterii i akumulatorów


PAPIER (kolor niebieski)

• Wyrzucamy:
- papier biurowy i pakowy
- gazety i czasopisma
- katalogi i prospekty
- książki z miękkimi okładkami
- pudełka z kartonu i tektury
- tekturę
• Nie wyrzucamy:
- zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych
- tłustego, zaolejonego lub zabrudzonego ziemną papieru i tektury
- papiery pokrytego folią oraz tzw. tetra paków (opakowań wielkoformatowych np. po schodach i mleku)
- papiery termicznego i faksowego
- pieluch jednorazowych
- artykułów higienicznych


ODPADY ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE) (kolor brązowy)

• Wyrzucamy:
- pieluchy jednorazowe i artykuły higieniczne
- paragony, zatłuszczony papier i zużyte ręczniki papierowe
- kieliszki, szklanki, ceramika, lustra i szyby okienne
- kości, mięso i odchody zwierząt
- jednorazowe naczynia
- doniczki
- zimny popiół i niedopałki papierosów
• Nie wyrzucamy:
- odpadów, które są zbierane selektywnie
- zużytego sprzętu elektronicznego
- baterii i akumulatorów
- żarówek i świetlówek
- farb i rozpuszczalników
- gruzu


PSZOK (kolor czerwony)

• Wyrzucamy:
- odpady remontowo – budowlane
- zużyty sprzęt elektryczny i elektorniczny
- odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, dywany, materace, itp.),
- zużyte opony
- przeterminowane leki
- baterie i akumulatory
• Nie wyrzucamy:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
- odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.
- odpady poprodukcyjne
- części samochodowe (elementy tapicerki, karoserii i inne)
- odpady zielone

"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia"
Projekt nr RPMP.05.02.02-12-0520/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się