23 maja

Historia i zabytki

Historia:

Pierwsza wzmianka o Drwini pochodzi z 1270 roku, wtedy osada była własnością księcia Bolesława Wstydliwego. Nazwę swą przyjęła od rzeki przepływającej przez nią (dokument z 1262r. wspomina o potoku "Durena"). Zmienne były losy późniejszych stosunków własnościowych wsi - w 1487 roku część osady należała do króla, ale całość stała się królewszczyzną dopiero w 1531 roku i pozostawała nią aż do 1772 r., kiedy to została włączona przez zaborców do dominium niepołomickiego. Taki stan rzeczy trwał do pierwszej wojny światowej.

Większość miejscowości tworzących dzisiejszą gminę ma równie stare metryki. Dokument z 1276 r. wymienia Trawniki (wtedy jako "Górka") i Groblę - obie osady znajdowały się wówczas jeszcze na lewym brzegu Wisły. Niedary wspomniane są po raz pierwszy w 1358 r., Wyżyce w 1365 r., Wola Drwińska w 1367 r., a Dziewiń w 1270 roku.

Najstarszą parafią są Mikluszowice - wzmianka o nich pochodzi z 1326 roku. Sama osada jest jednakże niewątpliwie starsza, gdyż na Górze św. Jana archeologowie znaleźli materiały z XI i XII wieku - przypuszczalnie istnieć musiało tam grodzisko. Podobnie rzeczy mają się z Groblą, uważaną przez niektórych badaczy za dawną siedzibę kasztelanii starobrzeskiej. Brak jednak ostatecznych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

Zabytki:

  • Kościół w Mikluszowicach wybudowany w latach 1859-64.Obecny kościół nie ma wyraźnych cech stylowych. Przybrał józefińską, urzędową postać, preferowaną przez ówczesne władze. Był ciągle poddawany drobnym przeróbkom i remontom, by wreszcie przybrać dzisiejszą postać. Wnętrze kościoła posiada neobarokowy wystrój. Dzisiejsza polichromia figuralna została namalowana przez Waleriana Kasprzyka w 1964 r. Godna uwagi jest XVI-wieczna figurka Chrystusa Zmartwychwstałego wykonana w stylu gotyckim. Jest też zabytkowa chrzcielnica z 1850 r. Dzisiejszy kościół jest już czwartym w tej miejscowości: wzmianka o pierwszym pochodzi z 1440 roku, niewiarygodne są jego dalsze losy, gdyż z 1653 r. pochodzi wiadomość o pożarze drugiego już kościoła w tej osadzie. Trzeci ufundowano w tym samym roku, ale uległ on pożarowi w 1832 r.
  • Góra św. Jana w Mikluszowicach obfitująca w  mnogość materiałów archeologicznych z XI i XII w. Olbrzymią ich część odkryto w czasie prac konserwatorskich przy wiekowej kilkupiennej lipie. Przypuszcza się, że było tu grodzisko. Na wzniesieniu istniała kiedyś średniowieczna osada, stały kolejno trzy drewniane kościoły. Pod koniec II wojny światowej miała być dla Niemców ufortyfikowanym i uzbrojonym punktem oporu wobec nadciągającej Armii Czerwonej.
  • Kościół imienia Najświętszej Maryi Panny w Grobli. Świątynię, wzniesioną w latach 1906–1909 w stylu neogotyckim, zaprojektował architekt Jan Sas-Zubrzycki, a budowniczym był Kazimierz Kotłowski. To kościół w stylu późnego historyzmy, mocno różni się surowością detalu architektonicznego od innych projektów Jana Sas-Zubrzyckiego. To neogotycka świątynia murowana z cegły z kamiennymi elementami, jednonawowa z transeptem i zamkniętym trójbocznie prezbiterium z dwoma przybudówkami zakrystyjnymi, wzniesiona na planie krzyża łacińskiego z wieżą od frontu.
  • Dworek Bieńkowicach z II połowy XVIII wieku. Majątek w Bieńkowicach związany był z przedstawicielami wielu szlacheckich i magnackich rodów, m.in. Bonerów, Zamojskich i Tęgoborskich. Obecni właściciele wyremontowali dwór i zadbali o rozległy ogród. Przy dworze rośnie m.in. zabytkowa, licząca niemal 400 lat lipa drobnolistna (Tilia cordata).
  • Mikluszowice dom nr 42 z ogrodem i figurą św. Floriana
  • Malownicze zabudowania w Wyżycach z przełomu XIX i XX wieku będące przykładem budownictwa charakterystycznego dla tego regionu, budowane na zrąb z wysuwanymi dachami i widocznymi gankami.
  • Kapliczka w Wyżycach, wewnątrz późnobarokowa (XVII w.) rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 
  • Przydrożna figurka z 1878 r. w Drwini Przydrożnej figurki z 1878r. w Drwini stoi  naprzeciw budynku remizy OSP. W listopadzie 2021roku  został poddana pracom konserwatorskim, które  utrwaliły zabytkową substancję obiektu oraz wyeksponowały zatracone walory estetyczne figurki. 
  • Kapliczka św. Jana Nepomucena w Drwini. Powstanie kapliczki datowane jest na 1921 rok. Jej świetność została przywrócona w 2021r., kiedy to kapliczka przeszła kompleksowy remont konserwatorski. 

Galeria

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się