9 grudnia

Urząd na skróty

Kategorie spraw urzędowych

 • Planowanie przestrzenne

  Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego, Geodezji i Komunalizacji
  tel.: 12 284 98 31
  e-mail: geodezja@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Ewidencja ludności

  Ewidencja ludności, dowody osobiste
  tel. 12 284 98 30
  e- mail: b.domagala@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Podatki i opłaty

  Stanowisko ds. Podatków i Opłat
  tel. 12 284 98 19
  e- mail: a.skoczek@drwinia.pl

  e- mail: k.tabor@drwinia.pl

   

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Ewidencja działalności gospodarczej

  Stanowisko ds. Obsługi kasowej i Dziennika podawczego
  tel. 12 284 98 23
  e- mail: a_matusik@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

  Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

  Stanowisko ds.Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Stosunków Wodnych i Ochrony Zwierząt
  tel. 12 284 98 31

  Stanowisko ds.Ochrony Powietrza, Ekodoradca
  tel. 12 284 98 41

  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Rolnictwa, Zaopatrzenia w Energię Elektryczną i Gaz
  tel. 12 284 98 36

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Urząd Stanu Cywilnego

  z-ca kierownika USC
  tel. 12 284 98 30
  e- mail: b.domagala@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Infrastruktura i inwestycje

  Referat Inwestycji i Remontów
  Kierownik Referatu  tel.12 284 98 13
  Stanowisko ds. Funduszu Sołeckiego tel. 12 284 98 13
  Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Remontów  tel. 12 284 98 22
  e- mail: inwestycje@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Drogi gminne

  Stanowisko ds. Inwestycji i Drogownictwa
  tel. 12 284 98 13
  e- mail: inwestycje@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Oświata

  Stanowisko ds. Kadr, Oświaty i Ochrony Zdrowia
  tel. 12 284 98 21
  e- mail: k.nowak@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna

  Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

  Kierownik Referatu 
  tel. 12 284 98 18
  e-mail: t.zelek@drwinia.pl
  Stanowisko ds.Koordynacji i Rozliczania Usług Komunalnych, Archiwum Zakładowego 
  tel. 12 284 98 32
  e-mail: t.madej@drwinia.pl
  Konserwator Sieci Wodociągowej 
  tel.: 663 958 630

  Sprawy dotyczące kanalizacji:
  „EKO-DRWINIA” Sp. z o.o.
  e-mail: eko-drwinia@drwinia.pl
  tel.: 12 281 70 15

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00
 • Sport i kultura
 • Inne

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  tel. 12 284 98 31
  e- mail: skarbnik.audyt@onet.pl

  Koordynator do spraw dostępności
  Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Przemysław Musiał
  tel. 12 284 98 11
  e- mail: admin@drwinia.pl

  Urząd Gminy w Drwini
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia

  tel: 12 284 98 10

  gmina@drwinia.pl
  Godziny pracy:
  poniedziałek - 9.00-17.00
  wtorek-piątek - 8.00-16.00

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Sprawdź

Plan
zagospodarowania
przestrzennego

Sprawdź

Realizowane
projekty
dofinansowane

Sprawdź

Folder Turystyczny 2022

Pobierz PDF Zobacz online

Trasy rowerowe

Sprawdź

Gmina wiejska
w województwie małopolskim,
w powiecie bocheńskim.

W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

6 435
Liczba ludności
13
Liczba sołectw
108,81 km2
Powierzchnia