Drwinia

Nazwa wsi Drwinia od samego początku miała brzmienie bardzo zbliżone do dzisiejszego. Różnica wynikała z tylko ze sposobu zapisywania w języku łacińskim. I tak pierwszy jej zapis z 1270 r. - Druena, to właściwie Polskie " Drwena". Prawdopodobnie wcześniej tak zwano potok, który przepływał przez wieś.

Pierwsza zmianka o wsi znajduje się w dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego z 1270r. Drwinia królewszczyzną została do pierwszego rozbioru Polski w 1772r. W 1773 r. przejął ja rząd austryjacki na rzecz skarbu państwa i wraz z innymi dawnymi dobrami koronnymi aż do I wojny światowej w 1914r. Drwinia wchodziła w skład rządowego dominium niepołomickiego.

Drwinia położona jest w centralnej partii zachodniej częsci Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie Doliny Wisły, w odległości około 5-6 km na południe od koryta tej rzeki. Podobna odległość w kierunku wschodnim dzieli ją od Raby. Wieś leży w pobliżu wschodniego skraju Puszczy Niepołomickej. Przez zachodni skraj Drwini przepływa, ujęta w wały przeciwpowodziowe, potok Drwinka, która oddziela wieś właściwą od jej obszernego przysiółka - Pasternik.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się