23 maja

Gawłówek

Od południa Mikluszowice graniczą z Gawłówkiem, a granicę między tymi wioskami osobiście wyznaczył Kazimierz Wielki w 1365 r. Historia Gawłówka ściśle wiąże się z dziejami Gawłowa. W 1365 r. ówczesny właściciel Gawłowa - Leonard, uzyskał zgodę od króla na założenie nowych wsi, z czego skorzystano. Po raz pierwszy Gawłówek wzmiankowano w 1384 r. jako Wolę. W rękach szlacheckich nie pozostał jednak długo, bo po 1419 r., a przed 1434 r. stał się królewszczyzną. Podobnie jako okoliczne wioski Gawłówek był w posiadaniu króla aż do I rozbioru.

W Gawłówku znajduje się kapliczka i figurki przydrożne. Niektóre z nich wykonał Wojciech Samek, bocheński kamieniarz i artysta. Jego dzieła rozsiane są niemal we wszystkich zakątkach gminy.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się