18 lipca

 

Fundusze Unijne 2014-2020

 

Lista projektów:

  1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia
  2. Utworzenie miejsca odpoczynku i obsługi ruchu turystycznego na działce nr 682  w Grobli
  3. Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w miejscowości Niedary i Świniary
  4. Remont przydrożnej kapliczki św. Jana Nepomucena w Drwini
  5. Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia
  6. Zdalna Szkoła + w Gminie Drwinia
  7. Utworzenie strefy rekreacji w miejscowości Mikluszowice, Gmina Drwinia.
  8. Budowa-ogólnodostępnego-wielofunkcyjnego-boiska-trawiastego-w-miejscowości-Drwinia

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się