23 maja

Kontakt z Placówkami Oświaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach
Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Mikluszowice 228
32-708 Dziewin
tel.: 12  28 17 123
fax: 12  28 17 123
e-mail: pspmikluszowice@poczta.fm
www.mikluszowice.pl


Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Dziewinie 
Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

Dziewin 231
32-708 Dziewin
tel.: 12  28 17 127
e-mail: szkoladziewin@wp.pl
http://zspdziewin.szkolnastrona.pl/


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drwini
Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza

32-709 Drwinia
Drwinia 173
tel. 12 281 70 17
e-mail: zsdrwinia@op.pl
www.zspdrwinia.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Grobli
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Grobli

Grobla 134
32 -709 Drwinia
tel/fax 12 2817034
e-mail: sekretariat@zsgrobla.pl
https://zsgrobla.pl/


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świniarach

Świniary 74
32-709 Drwinia
tel.12 281 70 40
http://spswiniary.szkolnastrona.pl/


Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach

Mikluszowice 228
32-708 Dziewin
Sekretariat w Mikluszowicach
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8-15 oraz od 16-18
e-mail: smmikluszowice@gmail.com
tel.: 12 281-71-23
www.mikluszowice.art.pl
Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach.


Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach

Niedary 24
32-813 Uście Solne
tel.: 14 674-02-24
e-mail: pwd@drwinia.pl
www.pwd.drwinia.pl


Gminne Centrum Opieki na Dziećmi do lat trzech

Drwinia 173
32-709 Drwinia
e-mail: zlobek@drwinia.pl
tel.: 14 674 01 73
www.zlobek.drwinia.pl

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się