17 czerwca

Zielona

Przy drodze ze Świniar do Bochni leży Zielona. Pierwsza wzmianka o wiosce pochodzi z 1727 r., kiedy to akta wizytacyjne wymieniają osadę w obrębie parafii Mikluszowice. Była własnością króla i po I rozbiorze znalazła się w dominium niepołomickim. Tutaj znajduje się Kopalnia Ropy Naftowej "Grobla".

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się