Wyżyce

Udając się w górę biegu Raby napotykamy Wyżyce. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1365 r. Wówczas wieś znajdowała się w rękach szlacheckich, a nieco później należała do dóbr dominikanów. Po rozbiorach Wyżyce weszły do funduszu religijnego i wkrótce znalazły się w dominium niepołomickim.

W tej malowniczej wiosce zachowały się jeszcze typowe dla gminy domy, które stawiano na przełomie XIX i XX w. Budowano je na zrąb z charakterystycznymi, wysuwanymi dachami z widocznymi gankami. W centrum Wyżyc stoi kapliczka, wewnątrz której znajduje się pochodząca z XVIII w. późnobarokowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na globie.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się