Grobla

Pierwsza wzmianka dotycząca Grobli pochodzi dopiero z 1276 r., ale osada istniała już dużo wcześniej, o czym świadczą liczne zabytki architektoniczne. Najcenniejszym jest skarb odkryty w 1902 r., który składał się głównie z monet polskich, arabaskich, niemieckich, czeskich, węgierskich i innych wartościowych przedmiotów.

Grobla była prawdopodobnie siedzibą kasztelani starobrzeskiej, choć w wiosce nie udało się znaleźć żadnych umocnień. W tym okresie stał w Grobli kościółek p.w. św. Jana, który jednak nie miał jeszcze wówczas parafii. Erygowano ją dopiero w 1909 r. Przepięknie utrzymany kościół jest osadzony wokoło egzotycznymi drzewami i krzewami, a każde innego gatunku. Prawdopodobnie jeszcze 1433 r. Grobla stała się królewszczyzną i pozostała nią aż do 1772 r., gdy weszła w skład dominium niepołomickiego.

W Grobli urodził się i tworzył ludowy poeta Władysław Rutkowski.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się