22 kwietnia

Kultura

Gminne Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury i Promocji Drwini z/s w Grobli zwane dalej GCKIP , jest samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej oraz promocja Gminy Drwinia.

www.gckip.drwinia.pl

Zespoły z terenu gminy Drwinia:

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się