22 kwietnia

Dziewin

Od południowego zachodu Wyżyce sąsiadują z Dziewinem. Metryka źródłowa tej osady pochodzi z 1270 r. W rękach szlachty wioska znajdowała się aż do 1499 r., kiedy to bracia Mikołaj i Stanisław Cikowscy sprzedali ją Janowi Olbrachtowi ufundowany w 1938 r..

W rękach króla Dziewin znajdował się do I rozbioru Polski, po którym włączono go do dominium niepołomickiego. W centrum wioski stoi pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego, który ufundował w 1938 r. Inicjatywa ta była wynikiem zainteresowań miejscowej ludności ruchem ludowym, który obejmował swym zasięgiem całą gminę pod koniec XIX w. i w 20-leciu międzywojennym.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się