23 maja

Kontakt z Instytucjami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini

Drwinia 57
32-709 Drwinia
tel. 12 281 71 53
tel. 12 281 71 54
e-mail: gops@drwinia.pl
https://gopsdrwinia.naszops.pl/


Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli

Grobla 155
32-708 Dziewin
tel. 12 281-70-44
e-mail: gckipgrobla@interia.pl
http://gckip.drwinia.pl/


Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini

Drwinia 199
32-709 Drwinia
tel. 12 281-70-21
e-mail: bibliotekadrwinia@gmail.com
www.biblioteka-drwinia.pl


Biblioteka Publiczna Gminy Drwinia Filia w Grobli

Grobla 155
32-709 Drwinia
tel. 12 284-90-13
e-mail: bibliotekagrobla@interia.pl


Biblioteka Publiczna Gminy Drwinia Filia w Mikluszowicach

Mikluszowice 275
32-708 Dziewin
tel. 12 28-17-121
e-mail: bibmikluszowice@interia.pl


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dziewinie

OŚRODEK ZDROWIA W DZIEWINIE
32-708 Dziewin 48a
tel. 12 28 17 124
e-mail: biuro@spzoz.dziewin.pl
http://dziewin.pl/

OŚRODEK ZDROWIA W ŚWINIARACH
32-709 Świniary 117
Tel. 12 28 17 002 


Dzienny Dom Senior+ w Woli Drwińskiej

Wola Drwińska 21
32-709 Drwinia
e-mail: senior@drwinia.pl
tel.: 12 281-74-10
www.senior.drwinia.pl

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się