Trawniki

Nierozerwalnie z Groblą związane są Trawniki wzmiankowane w 1276 r. Jako "Górka". W tym czasie Trawniki i Grobla znajdowały się prawdopodobnie na lewym brzegu Wisły. W Trawnikach znajduje się niewielkie wzniesienie, które stanowi bardzo interesujący obiekt dla archeologów.

Jako Trawniki, miejscowość występuje dopiero w XVII w. Wioska była własnością klasztoru Premonstatenów z Brzeska (obecnie jest to klasztor Norbertynów i znajduje się w Hebdowie tuż nad wodami Wisły). Po rozbiorze Trawniki znalazły się w obrębie funduszu religijnego.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się