23 maja

Ciekawostki

Czarne złoto 
Nieprzerwanie od 60 lat na terenie gminy działa Kopalnia Ropy Naftowej „Grobla” w Zielonej. W 1962r. roku odkryto tutaj duże złoża ropy naftowej, a jak podają statystyki, wydobycie ropy naftowej w Grobli w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, stanowiło 1/3 produkcji krajowej tego surowca. Szyby zatrudniającego kilkadziesiąt osób zakładu znajdują się jeszcze (oprócz Zielonej) w Drwini, Woli Drwińskiej i Grobli.

Skarb w Grobli
Badania archeologiczne w Grobli doprowadziły w 1902 roku do odkrycia w tej miejscowości skarbu monet, głównie polskich, arabskich, niemieckich oraz innych wartościowych przedmiotów. Podobne badania prowadzone również w Mikluszowicach, znajdując liczne materiały z epoki brązu.

Miejsca pamięci 
Na terenie gminy znajduje się kilka miejsc upamiętniających wydarzenia z okresu pierwszej wojny światowej. Na cmentarzu parafialnym w Grobli pochowano 21 żołnierzy armii austro-węgierskiej i jednego z armii rosyjskiej, poległych w listopadzie 1914 roku. W Świniarach można odnaleźć mogiłę oficera austriackiego który zginął w 1914 r. W Niedarach na cmentarzu wojennym pochowano 69 żołnierzy armii rosyjskiej poległych także w 1914 roku. Z kolei na cmentarzu parafialnym w Mikluszowicach znajdują się groby żołnierzy austriackich z tego okresu.
2 czerwca 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację i bestialsko zabili 13 osób pochodzących z  Ispiny i okolic. Miejsce kaźni upamiętnia dziś mogiła z krzyżem w lesie przy drodze z Ispiny do Chobotu.

Urodzili się 
W Mikluszowicach urodził się: Adam Bardel - wybitny działacz ludowy, jego syn Franciszek - bliski współpracownik Witosa , minister rolnictwa w rządzie L. Skulskiego.
Franciszek Bardel ur. 14 września 1869 w Mikluszowicach, zm. 10 listopada 1941r. w Mikluszowicach – polski prawnik, adwokat, polityk, od 1919 do 1920 minister rolnictwa i dóbr państwowych. 
W Mikluszowicach urodził się 15 stycznia 1876r. Jan Ptaśnik - znany historyk, etnograf oraz autor licznych prac ludoznawczych i historycznych. W V tomie Ludu z 1899r. zamieścił rozprawkę pt. Trzy podania z powiatu bocheńskiego, które dotyczyły właśnie Mikluszowic.
W Grobli 4 kwietnia 1916 roku, urodził się Władysław Rutkowski – poeta, prozaik, publicysta.

Orkiestra Dęta
Jeszcze przed wojną założono w Grobli orkiestrę dętą. Muzykę ludową propaguje kapela "Groblanie" działając od 1975r.

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się