23 maja

Urząd Gminy

Pod względem struktury organizacyjnej Urząd dzieli się na: stanowiska kierownicze, wewnętrzne jednostki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy

Stanowiska kierownicze:

 1. Wójt  Gminy (W),
 2. Z-ca Wójta (ZW),
 3. Sekretarz (SEK),
 4. Skarbnik (SK),
 5. Kierownicy Referatów (R),
 6. Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC),
 7. Główny Księgowy Oświaty (GKO),

Wewnętrzne jednostki organizacyjne:

 1. Referat Organizacyjny, Edukacji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych (RS),
 2. Referat Finansów (RF),
 3. Referat Inwestycji i Remontów (RI),
 4. Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RK),
 5. Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Samodzielne stanowiska pracy:

 1. Radca prawny (RP),
 2. Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP),
 3. Koordynator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej i BHP, Komendant Gminny OSP (ZKP),
 4. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych (ZP),
 5. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (PSZ),

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się