23 maja

Numer kont bankowych

Numer konta bankowego przeznaczony do wnoszenia wpłat za czynności urzędowe które wymagają uiszczenia opłat:
KBS Kraków o/Drwinia
79 85910007 0250 0000 0521 0001

Numer konta bankowego przeznaczony do wnoszenia wpłat za udostępnienie danych osobowych:
KBS Kraków o/Drwinia
37859100070250033000130036

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się