Ispina

Kierując się do gminy od strony Krakowa, przez Niepołomice, wjeżdżamy do Ispiny. Miejscowość ta powstała prawdopodobnie w XVIII w. jako przysiółek Grobli.Pierwsza zmianka , wymieniająca tę nazwę, pojawiła sie w 1736r. w Inwentarzu ekonomi niepołomskiey.Z terści tego Inwentarza wynika,że w 1736r Ispinia była tylko "miejscem", pokrytym łąkami, bagniskami i krzewami, zatem osada powstała później. Była własnością króla, aż do I rozbioru Polski. Później zaborcy włączyli ja do dominium niepołomickiego, które znajdowało się pod bezpośrednim zarządem władz austriackich.

W lesie przy drodze z Niepołomic znajduje się mogiła z wysokim krzyżem.Napis na tablicy głosi: "W dniu 2 czerwca 1943 roku / zostali rostrzelani przez niemieckiego / okupanta mieszkańcy Ispini i okolic / Ofiarą nienawiści/ Panie daj wieczną nagrodę!/ Odnowienie mogiły nastąpiło / w 50-tą rocznice tej zbrodni / Parafianie".

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się