17 czerwca

Gospodarka

Gmina Drwinia - miejsce na inwestycje
Gmina Drwinia to tereny o wysokiej atrakcyjności, to ciekawe miejsce do inwestowania, życia i wypoczynku. To doskonała lokalizacja dla rozwoju współczesnego biznesu. Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka władz samorządowych zapewnia wsparcie na każdym etapie inwestycji.

Strefa Aktywności Gospodarczej
1 lipca 2017 grunty o powierzchni 9,45 ha w miejscowości Zielona w gminie Drwinia położone wzdłuż drogi wojewódzkiej 965 weszły w skład Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie poszerzenia Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowiło podstrefę ZIELONA gmina Drwinia. Weszło ono w życie w dniu 1 lipca 2017r. co uwieczniło kilkuletnie starania gminy Drwinia o włączenie tych gruntów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. Warunkiem skorzystania z pomocy publicznej w SSE jest uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE, udzielanego w imieniu ministra rozwoju przez spółkę zarządzającą strefą. W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. Zwolnienie podatkowe dotyczy wyłącznie dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE wskazanej w treści zezwolenia.
 
Strefa Aktywności Gospodarczej na terenie gminy Drwinia to działki, które zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego są terenami przeznaczonymi do zabudowy przemysłowej oraz usługowej, w tym obiekty produkcyjne, produkcyjno-usługowe oraz usługowe, bazy, składy, magazyny i hurtownie z dopuszczeniem obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2; - przeznaczenie podstawowe  oznaczone  symbolem Z10-P,U. Płaskie ukształtowanie terenu sprzyja realizacji inwestycji. Obszar strefy to tereny niezabudowane. W sąsiedztwie działek znajdują się niewielkie skupiska budynków gospodarczych i usługowych. W otoczeniu działek zlokalizowane są nieczynne odwierty, które służyły kiedyś do wydobycia ropy naftowej.

Miejscowość Zielona
Działka ewidencyjna 67 o pow. 1,37 ha,
Działka ewidencyjna 69/3 o pow. 8,08 ha

Atrakcyjne położenie 
Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Zielona w gminie Drwinia to atrakcyjne i dogodne położenie. Strefa położona jest blisko Krakowa, Tarnowa, Bochni i Brzeska. Działki leżą bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 965. Pośrednio poprzez drogę wojewódzką nr 965 istnieje połączenie z drogą wojewódzką nr 964. Odległość od autostrady A4 wynosi 18km. Dogodny zjazd z autostrady zarówno w Bochni jak i w Szarowie. Odległość strefy od drogi krajowej nr 79 to tylko 8,5 km, a od drogi krajowej nr 94 to 17,6 km. Linia kolejowa oddalona jest o 16,5 km. Najbliższe lotnisko Kraków - Balice  oddalone jest o 65 km.

Duży potencjał gminy
Gmina Drwinia to jedna z najbardziej rozwijających się gmin w regionie. Gmina Drwinia to:
-  dynamiczny rozwój, 
- dogodne położenie,
- przyjazne warunki inwestowania,
- potencjał ludzki,
- bliskość akademickich ośrodków naukowych i badawczych w Krakowie wpływająca na wykwalifikowanie kadry,
-  młodzi i dobrze wykształceni pracownicy oraz konkurencyjne koszty pracy,
- rekreacyjno-wypoczynkowy potencjał gminy

SMS-owy
System
Informowania
i Ostrzegania

Zapisz się

Interaktywna
mapa gminy
Drwinia

Ważne punkty i obiekty w Gminie

Pokaż mapę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zapisz się