17 czerwca

Zwrot akcyzy dla rolników

30 stycznia 2024
Zwrot akcyzy dla rolników

Urząd Gminy w Drwini przypomina, że w terminie od 01 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.
W przypadku posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni, dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości dużych jednostek przeliczeniowych za 2023 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł  x  ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł  x  średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz,  owiec, koni

UWAGA!
1.    Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2.    Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

DO POBRANIA:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2. Oświadczenie o dzierżawie

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie

4. Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2024 r.