21 lutego

Zmiany w Uchwale Antysmogowej

23 listopada 2022
Zmiany w Uchwale Antysmogowej

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego otrzymali dodatkowy czas na wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych. Radni Województwa Małopolskiego, zdecydowali o przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku terminu wejścia w życie zakazu użytkowania pieców bezklasowych tzw. kopciuchów.

Przedłużenie terminu wejścia w życie przepisów było efektem kierowanych do Zarządu próśb i petycji samorządów oraz mieszkańców małopolski zaniepokojonych rosnącymi kosztami życia, sytuacją związaną z wojną na Ukrainie i  wywołanym przez nią światowym kryzysem energetycznym.

 

Zmiany w uchwale antysmogowej polegają na przedłużeniu terminu użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r., a nie tak jak określały pierwotne zapisy uchwały - do końca 2022 r. Ponadto zmianie ulega termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak: kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

 

Zmianie nie ulegają przepisy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026, a urządzenia klasy 5 - bezterminowo.

 

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

 

Przypominamy, że w całej Małopolsce od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako „miał”. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

 

Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i może przyczynić się do:

  • chorób układu oddechowego: astmy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych,
  • poważnych chorób układu krwionośnego: zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,
  • chorób układu nerwowego: problemów z pamięcią i koncentracją, wyższego poziomu niepokoju, stanów depresyjnych,
  • zmian anatomicznych w mózgu, choroby Alzhaimera, przyspieszonego starzenia układu nerwowego, udaru mózgu,
  • chorób układu rozrodczego: bezpłodności, przedwczesnego porodu, obumarcia płodu

 

W związku z działaniami naprawczymi, służącymi poprawie jakości powietrza w Małopolsce oferowane jest wsparcie dla jej mieszkańców. Dostępne są programy dofinansowania do wymiany kotłów węglowych, przeprowadzenia termomodernizacji budynku oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/

 

Treść uchwały zmieniającej oraz więcej informacji odnośnie uchwały antysmogowej dla Małopolski znajduje się na stronach:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2169168,uchwala-nr-lix84222-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-26-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-zmiany-uch.html

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/