23 maja

XLV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

27 marca 2023
XLV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

Uprzejmie informuję, że   w dniu  29 marca 2023 roku tj. środa

o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Grobli  odbędzie s XLV zwyczajna sesja Rady Gminy w Drwini.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2.  Przyjęcie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Informacje przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bochni, Agencji  

Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa w Bochni oraz  Izby Rolniczej.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy najmu miejsc pod urządzenia infrastruktury

technicznej na obiektach gminnych,

   - Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania

Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Drwinia w 2023 roku,

   - zmiany uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji,

   - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w

podwyższonym kapitale zakładowym w Eko-Drwinia,  

   - zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia,

   - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.

8. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Drwini

/-/ Roman Gołębiowski