18 lipca

Wójt Gminy Drwinia informuje o możliwości otrzymania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2023

17 stycznia 2024
Wójt Gminy Drwinia informuje o możliwości otrzymania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2023

Wójt Gminy Drwinia informuje o możliwości otrzymania nagrody – wyróżnienia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2023. Szczegółowe warunki i zasady przyznawania nagród  i wyróżnień określa Uchwała Rady Gminy w Drwini Nr VI/29/11/2011 z dnia 28 marca 2011 roku.

Wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki sportowe w danym roku mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy, które biorąc udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu:
a) zajęły medalowe miejsce w mistrzostwach Polski, lub
b) brały udział w mistrzostwach świata lub Europy, lub
c) brały udział w igrzyskach olimpijskich, lub
d) zajęły medalowe  miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie w 2023 roku wyżej wymienionych osiągnięć należy składać w Urzędzie Gminy w Drwini (Dziennik Podawczy)
w terminie do 28 lutego 2024 roku
Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 12/284-98-24.