22 kwietnia

Gala Honorowego Krwiodawstwa PCK

25 stycznia 2023
Gala Honorowego Krwiodawstwa PCK

Po dwuletniej, spowodowanej sytuacją pandemiczną przerwie, spotkali się krwiodawcy z Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini.

Spotkanie było okazją do podsumowań i pokazania wyników pracy i osiągnięć sympatyków idei oddawania krwi. W roli gospodarza wystąpił prezes Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Drwini pan Stefan Styczeń. Wybitne osiągnięcia krwiodawców z Drwini wielkim echem odbijają się w środowisku, jak również ilości oddawanej przez krwiodawców krwi budzą podziw i uznanie. Podczas spotkania wręczono odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w propagowanie akcji krwiodawstwa. Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony wójt gminy Drwinia Jan Pająk, a Brązowym Krzyżem Zasługi pan Adam Boruta. W imieniu prezydenta RP odznaczenia te wręczył II wicewojewoda małopolski pan Mateusz Małodziński. Odznaką „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaną przez ministra zdrowia zostali odznaczeni pan Adam Boruta i pan Stanisław Data. Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymali: pani Teresa Januś, pan Gerard Schab, pan Paweł Story. Odznaka I stopnia Zasłużony Dawca Krwi została przyznana panu Piotrowi Orzechowskiemu, a odznakę II stopnia Zasłużony Dawca Krwi otrzymał pan Maksymilian Szczygieł. Pucharem za oddanie 60, 40 i 30 litrów krwi zostali wyróżnieni pan Wiesław Stoch, pan Edward Górszczak i pan Łukasz Kijak. Oprócz tego zostały wręczone puchary  i podziękowania dla osób systematycznie oddających krew i ciągłą przynależność do klubu, dla osób wspierających klub krwiodawców i promujących ideę honorowego krwiodawstwa.  

Za długoletnie oddawanie krwi, ale też przynależność do klubu wyróżniono: Stanisława Datę, Leszka Machaja, Rafała Stycznia, Piotra Orzechowskiego, Wacława Zugaja, Ireneusza Zacharskiego, Marię Klasę, Teresę Januś, Edwarda Górszczaka, Dagmarę Kumor, Lidię Piekarz, Małgorzatę Kosałę, Maksymiliana Szczygła, Łukasza Kijaka, Jana Szczypułę, Pawła Story, Michała Rydzy, Iwo Herdana, Łukasza Datę, Wiesława Stocha i Zbigniewa Stycznia.
 
 
zdj.P.Klasa film.K.Szwiec

Nazwa

Opis

Nazwa

Opis

Nazwa

Opis

Nazwa

Opis