22 kwietnia

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Niedary

10 stycznia 2024
Samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Niedary

 W dniu 20 grudnia ub. roku odbyło się przekazanie używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niedary, Zakup ten był możliwy dzięki dotacji jaką otrzymała Gmina Drwinia z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez Gminę Zbąszynek, która zaoferowała średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 na podwoziu Starman 14 – 225 wyprodukowany w 2004 r. wyposażony w zbiornik wodny 2000 litrów, autopompę o wydajności 1700 l/min. Koszt zakupu wyniósł 193 300 zł ( w tym otrzymana dotacja w wysokości 150 000 zł). Samochód po zakupie przeszedł modernizację, której koszty zostały pokryte z budżetu gminy. Znaczącą poprawiła ona jego funkcjonalność oraz wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Na zakup samochodu przeznaczone zostały także w całości środki Funduszu Sołeckiego wsi Niedary na rok 2023. Samochód ten zastąpi dotychczas użytkowany w jednostce ciężki samochód bojowy Jelcz 325 wyprodukowany w 1989 r. Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk przekazał kluczyki do zakupionego samochodu na ręce Prezesa OSP Niedary Eugeniusza Nowaka. Zakupiony do jednostki OSP Niedary samochód umożliwi sprawniejsze i szybsze docieranie do miejsc w których prowadzone są działania ratownicze

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.