18 lipca

Program "Czyste Powietrze" w liczbach

10 lipca 2024
Program `Czyste Powietrze` w liczbach

Gmina Drwinia w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje program priorytetowy ,,Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poniżej znajduje się kilka istotnych informacji dotyczących realizacji programu na terenie Gminy Drwinia, według stanu na dzień 30.06.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 224

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 181

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 89

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:2 011 565,47