22 kwietnia

Program "Czyste Powietrze" w liczbach

11 stycznia 2024
Program `Czyste Powietrze` w liczbach

Gmina Drwinia w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje program priorytetowy ,,Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poniżej znajduje się kilka istotnych informacji dotyczących realizacji programu na terenie Gminy Drwinia, według stanu na dzień 31.12.202

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 192
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 155
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 72
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:1 538 840,07