29 stycznia

Program Czyste Powietrze

13 stycznia 2023
Program Czyste Powietrze

Gmina Drwinia w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje program priorytetowy ,,Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Poniżej znajduje się kilka istotnych informacji dotyczących realizacji programu na terenie Gminy Drwinia, według stanu na dzień 31.12.2022 r.  

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 134

Liczba zawartych umów - 117

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 727 219,50 zł