18 lipca

OGŁOSZENIE!

8 lipca 2024
OGŁOSZENIE!

Urząd Gminy w Drwini informuje o możliwości zakupu pustaka ceramicznego o wymiarach 27x33 cm w ilości około 388 sztuk.

Cena wywoławcza 5,00 złotych/sztuka

Pustaki są składowane na placu przy domu Spotkań Wiejskich w Zielonej.

W celu obejrzenia można  kontaktować się z P. sołtys Krystyną Gondek tel. 12 281-70-47

Ofertę kupna należy złożyć na załączonym formularzu w zamkniętej  kopercie na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Drwini z opisem: „Oferta na zakup pustaków ceramicznych- Zielona” do dnia 12.07.2024 r. (piątek) do godz. 15.00

Formularz