17 czerwca

OGŁOSZENIE

11 czerwca 2024
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Drwini zwraca się z prośbą o zgłaszanie stanów wodomierzy drogą telefoniczną pod nr tel.: 12 284 98 18; 12 284 98 31; 12 284 98 11, pocztą elektroniczną  na adres: t.madej@drwinia.pl; t.zelek@drwinia.pl oraz przez Portal Interesanta. Platforma Portal Interesanta dostępna jest na stronie internetowej: https://eurzad.drwinia.pl oraz przez odnośnik znajdujący się na dole strony głównej Urzędu jak również w zakładce „Mieszkaniec”.

W informacji oprócz aktualnego stanu licznika wody należy podać imię i nazwisko odbiorcy usług oraz miejscowość i numer domu, w którym znajduje się wodomierz. Powyższe informacje należy podać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24  czerwca 2024 roku.  W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza w wyznaczonym terminie, rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych  o wcześniejsze okresy rozliczeniowe, zgodnie z § 11 umowy o zaopatrzeniu w wodę.