29 stycznia

OGŁOSZENIE

29 listopada 2022
OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Drwini zatrudni pracownika na stanowisku robotnika gospodarczego w wymiarze pełnego etatu do pracy w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Drwinia.

WARUNKI PRACY:

Praca w systemie etatowym od poniedziałku do piątku oraz w co drugą sobotę miesiąca.  Szczegółowy czas pracy zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.  

 

ZADANIEM PRACOWNIKÓW BĘDZIE:

Stanowisko ds. obsługi PSZOK

 1. przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców gminy Drwinia zgodnie z katalogiem odpadów i Regulaminem PSZOK,  
 2. weryfikacja pochodzenia odpadów,
 3. wskazywanie osobie dostarczającej odpady miejsca rozładunku i nadzór podczas rozładunku,
 4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. przyjmowania i ewidencjonowania odpadów,
 5. obsługa wagi oraz prowadzenie ewidencji odpadów dostarczonych do PSZOK,
 6. ważenie pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Drwinia,
 7. właściwe przygotowanie odpadów, z podziałem na odpowiednie kategorie, w celu  dalszego ich transportu i właściwego ich zagospodarowania i przetworzenia,
 8. prowadzenie zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną wśród mieszkańców,
 9. prowadzenie napraw przyjętych na PSZOK przedmiotów do ponownego ich użycia,
 10. współpraca z pracownikami urzędu gminy w zakresie funkcjonowania PSZOK,
 11. utrzymania porządku i czystości na terenie PSZOK.

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 1. znajomość prawidłowej segregacji odpadów obowiązującej na terenie gminy Drwinia,
 2. podstawowa obsługa komputera,
 3. umiejętność rozwiązywania bieżących problemów,
 4. dokładność i sumienność,
 5. komunikatywność w kontaktach z klientami,
 6. wykształcenie - min. zasadnicze zawodowe,
 7. preferowane - posiadanie uprawnień operatora  i doświadczenia w pracy na  koparko - ładowarkach.

Więcej informacji pod nr tel. 12 284 98 25.

 

Osoby zainteresowane powyższą pracą proszone są o złożenie CV  do 9 grudnia 2022r:

 • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia w godzinach pracy urzędu,  
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia,

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK PSZOK. 

 

 

 

z up. Wójta Gminy

Leszek Zabiegała

Sekretarz Gminy