29 stycznia

OGŁOSZENIE

25 października 2022
OGŁOSZENIE

W związku z ustawą, na mocy której gminy będą sprzedawały węgiel, Wójt Gminy Drwinia zwraca się do mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny, w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych jego zakupem.

Zapotrzebowanie można zgłaszać do Urzędu Gminy w Drwini osobiście (pok. nr 3, 4 lub 5), telefonicznie: 12 284 98 32; 12 284 98 31; 12 284 98 36 lub e-mailem: geodezja@drwinia.pl t.zelek@drwinia.pl ;  m.bujak@drwinia.pl . Przy zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– frakcję ( ekogroszek/orzech/miał)
– ilość - max do 1,5 tony (ale ostateczny  limit zostanie określony rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych)
Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Jednocześnie informuje się, że podanie danych osobowych telefonicznie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.