17 czerwca

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Drwinia

7 czerwca 2024
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Drwinia

Wójt Gminy Drwinia, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i montaż domowych magazynów energii elektrycznej do istniejących instalacji fotowoltaicznych. Przewidywany poziom dofinansowania to maksymalnie 85%.

W dniach 12.06.2024 o godzinie 17:00 w Domu Ludowym w Dziewinie oraz 19.06.2024 o godzinie 19:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli będą odbywały się spotkania informacyjne, na których mieszkańcy będą mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi oraz z zasadami uczestnictwa.


Zapisy do projektu będą możliwe do 28.06.2024r. Więcej informacji znajdą Państwo pod nr. tel. DOEKO Group - 12 446 42 97.

Ankieta informacyjna