2 października

Od malucha do seniora - inwestycje dla mieszkańców

6 czerwca 2023
Od malucha do seniora - inwestycje dla mieszkańców

Jest piękny, pomysłowo urządzony Żłobek w Drwini, Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i Młodzieży w Niedarach a także Dzienny Dom dla osób starszych w tym niesamodzielnych w Woli Drwińskiej. Samorząd Gminy Drwinia realizuje kolejne inwestycje, które powodują, że mieszkańcom tej gminy żyje się coraz lepiej.

Młode mamy z Gminy Drwinia, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy, nie mają  z tym problemu. W Drwini powstał  samorządowy żłobek. W pięknie urządzonych salach może przebywać nawet 50 maluchów.

- Bardzo nam zależało, aby młode mamy mogły realizować się zawodowo. Nie w każdej rodzinie jest babcia, która pomoże w opiece nad dziećmi, stad pomysł na budowę żłobka, w którym opieka nad dziećmi jest zapewniona – mówi Jan Pająk, wójt  gminy Drwinia.

Na realizację tej inwestycji samorząd pozyskał prawie 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z tego samego źródła pochodzi  blisko 3 mln dotacji na stworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Niedarach.

To miejsce, które ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności zarówno w zakresie edukaci jak i rozwoju interpersonalnego. Uczestnicy mogą tu  poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania.

Rodzice natomiast korzystają z pomocy i wskazówek zatrudnionych specjalistów To jednak przede wszystkim pomoc dla rodziny w opiece nad dzieckiem oraz w jego wychowaniu.

Dla wielu z nich  to jedyne miejsce gdzie mogą nadrobić szkolne zaległości pracując pod kierunkiem wykwalifikowanych pedagogów. Bardzo ważna jest też pomoc psychologiczna oraz logopedyczna. Zatrudnieni  w placówce wychowawcy oraz logopeda bez problemu wyłapują sytuacje, które wymagają pomocy i tej pomocy udzielają.

Warto dodać, że placówka jest kompletnie wyposażona w sprzęt multimedialny, salę komputerową, profesjonalną pracownię językową który wspomaga naukę oraz wewnętrzną znakomicie wyposażoną siłownię.

Dopełnieniem bogatego i kompleksowego programu wsparcia rodzin w gminie Drwinia było otwarcie w Woli Drwińskiej Dziennego Domu dla osób starszych w tym niesamodzielnych. Placówkę uruchomiono w kompleksowo odremontowanym i przystosowanym do nowych celów budynku dawnej szkoły podstawowej. Także w tym przypadku samorząd otrzymał  dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 1,2 mln zł na realizację tego zadania.

W efekcie udało się stworzyć miejsce, gdzie opiekę i pomoc  zyskało już 25 osób starszych, w tym także niesamodzielnych oraz ich opiekunowie nieformalni w zakresie usług wspomagających.  Prowadzone dla seniorów zajęcia mają charakter opiekuńczo pielęgnacyjny oraz aktywizujący i usprawniający. Pod okiem specjalistów jest tu także prowadzona rehabilitacja, zapewniony jest transport do ośrodka zakupionym w ramach projektu busem oraz gorące posiłki.

 

 

 

Nazwa

Opis