23 maja

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Dziewin

29 marca 2024
Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Dziewin

Gmina Drwinia znalazła się na liście partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych.  Celem konkursu, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  w styczniu br. było wyłonienie gmin z terenu Województwa Małopolskiego, którym przyznana zostanie kwota pieniężna (tj. tytułowy Bon na ratowanie) na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2 (uterenowiony) dla jednostki OSP z terenu danej gminy.

Informacja ta została przekazana podczas spotkania, które miało miejsce 28 marca br. w Urzędzie Gminy Drwinia w którym uczestniczyli Pan Jozef Gawron Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jan  Pająk Wójt Gminy Drwinia oraz  strażacy z OSP Dziewin. Kwota dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027: (tj. kwota BONU):to 780 000 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych, kwota wkładu własnego Partnera to 420 000 zł. Planowany koszt zakupu jednego samochodu to kwota łączna 1 200 000 zł.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie Panu Marszałkowi za wsparcie dzięki któremu Gmina Drwinia znalazła się wśród 54 Partnerów, którzy będą realizować wyżej wymieniony Projekt. Realizacja niniejszego Projektu ma na celu spełnienie wymogów kwalifikujących jednostki OSP przewidziane do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) jak również wsparcie jednostek OSP już należących do KSRG. Wpłynie to bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców całej Małopolski.

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy jaki trafi do jednostki w Dziewinie będzie kolejnym pojazdem tej klasy jakie trafiły w ostatnich miesiącach do jednostek OSP Niedary oraz OSP Wola Drwińska.