10 czerwca

Nowa linia komunikacyjna Mikluszowice-Ispina-Mikluszowice

20 lutego 2023
Nowa linia komunikacyjna Mikluszowice-Ispina-Mikluszowice

W dniu 20 lutego 2023r. zostało uruchomione nowe połączenie komunikacyjne na terenie gminy. Jest to
wynik wielomiesięcznych starań władz gminy o poprawę dostępności transportu publicznego.
 

Dostrzegając powstałe na terenie gminy Drwinia utrudnienia komunikacyjne, które nasiliły się od
wybuchu pandemii Covid-19, urząd prowadził intensywne działania w celu zwiększenia konkurencyjności
usług świadczenia transportu publicznego, a tym samym podniesienia standardu obsługi komunikacyjnej
mieszkańców. Uruchomiona linia, to 10 kursów od poniedziałku do piątku, 5 kursów w soboty i 4 kursy w
niedziele.Trasa przejazdu:
Mikluszowice (Park&Ride) - Gawłówek - Mikluszowice (przez wieś) - Dziewin (przez wieś) - Drwinia (przy
Urzędzie Gminy) - Wola Drwińska - Wyżyce - Bieńkowice - Niedary - Świniary - Grobla (przez wieś) -
Ispina Leśniczówka i z powrotem do Mikluszowic.
Dodajmy, iż z przystanku Ispina Leśniczówka zapewnione jest przez wykonawcę usługi transportowej
dalsze połączenie komunikacyjne do przystanku Chobot Leśniczówka – Niepołomice, co ma ułatwić
dotarcie do Niepołomic, Wieliczki czy Krakowa.
Utworzenie nowej linii komunikacyjnej jest możliwe dzięki pozyskanej przez gminę Drwinia dopłaty z
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publiczne w wysokości 455
544,00 zł. Wkład gminy to tylko ok. 10 % kosztów funkcjonowania linii.

Nazwa

Opis