10 czerwca

Nowa linia gmina Mikluszowice – Ispina – Mikluszowice

17 lutego 2023
Nowa linia gmina Mikluszowice – Ispina – Mikluszowice
Niniejszym informujemy, że od dnia 20.02.2023 r. zostaje uruchomiona nowa gmina linia komunikacyjna Mikluszowice – Ispina – Mikluszowice, mająca swój początek na Park&Ride w Mikluszowicach. Linia będzie funkcjonować zgodnie z załączonym poniżej rozkładem jazdy, po trasie wskazanej na załączonej mapie. Koszt biletu jednorazowego wynosi 2,00 złote a biletu miesięcznego 50,00 złotych. Operatorem linii, zgodnie z dokonanym rozstrzygnięciem przetargowym jest firma: MAT-POL Mateusz Surówka, Szczygłów 71, 32-020 Wieliczka.
Uruchomienie przedmiotowej linii jest możliwe dzięki pozyskanej przez tut. Urząd dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 
mapa linii komunikacyjnej