22 kwietnia

Małopolskie OSP 2023

15 stycznia 2024
Małopolskie OSP 2023

W dniu 12 grudnia 2023 roku w Sali Narad  Urzędu Gminy w Drwini odbyło się przekazanie zakupionego wyposażenia w ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2023” z projektu współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Drwinia.

Zakupione umundurowanie przedstawicielom OSP Dziewin wręczył Sekretarz Gminy Drwinia Leszek Zabiegała. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 10 000 zł zakupiono 6 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych. Całkowity koszt zakupu umundurowania .wyniósł 22 500,00 zł. Wkład własny gminy stanowiły środki pochodzące z funduszu soleckiego wsi Dziewin na 2023 r.