23 maja

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy Drwinia

24 kwietnia 2023
Konkurs  plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z gminy Drwinia

„Z samochodu na rower, czyli jak być eco!”  to hasło przewodnie konkursu dla młodych mieszkańców Gminy Drwinia: przedszkolaków oraz uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Warunkiem udziału w tej zabawie, której organizatorem jest Urząd Gminy w Drwini, jest przygotowanie pracy plastycznej. Warto się postarać, bo wśród nagród są rowery i hulajnogi, a także mnóstwo przydatnych rowerowych gadżetów.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – ilustracji do hasła „Z samochodu na rower, czyli jak być eco!

 

Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Drwinia. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:  I. przedszkola i klasy 0, II. Klasy od 1-3 SP, III. klasy 4-6 SP i IV. Klasy 7-8 SP.

 

Technika wykonania prac jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem). Dopuszcza się  jednak tylko prace wykonane na papierze. Nie będą brane pod uwagę malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

 

Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły.

 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 22 maja 2023 roku  do sekretariatu  UG w Drwini (I piętro) Drwinia 57,32-709 Drwinia.

 

 

Konkurs jest organizowany w związku z realizacją projektu: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia” o numerze RPMP.05.02.02-12-0520/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO GMINA DRWINIA