17 czerwca

KOMUNIKAT

6 czerwca 2024
KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Drwini przypomina o obowiązku złożenia deklaracji CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków), która zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego źródła ogrzewania korzysta.  

 

Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione:
•    przed 1 lipca 2021 r. – deklarację należało złożyć do 30 czerwca 2022 r. !!!
•    po 1 lipca 2021 r. – deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.


Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej.


Poniżej link do logowania;
https://zone-sso.gunb.gov.pl


W wersji papierowej druki dostępne na stronie Gminy w zakładce SAMORZĄD dalej DRUKI DO POBRANIA