23 maja

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Drwini w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

24 stycznia 2024
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Drwini  w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpił do Rady Gminy w Drwini  o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 w trybie wyborów uzupełniających
 

 

Liczba ławników do wybrania wynosi:
- do Sądu Rejonowego w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy - 1 osoba

 

Więcje informacji poniżej:

Informacja dla kandydatów na ławników

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)