22 kwietnia

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

10 stycznia 2024
Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podaje informacje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego
PM10 w powietrzu.

Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: wadowicki, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki,Kraków, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, Nowy Sącz, nowosądecki,nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, Tarnów, tarnowski, tatrzański,wielicki.


Ostrzeżenie dla osób szczególnie wrażliwych - wydawane jest w przypadkuryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartośćdopuszczalną 50 μg/m3. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniamifunkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowaniaukładu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Komunikat