22 kwietnia

Informacja o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Drwinia

17 stycznia 2024
Informacja o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Drwinia

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz § 3 ust.1 Uchwały Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 67, poz. 530; zm. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 484 poz. 4678), informuję o możliwości składania wniosków o wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Drwinia.

Dofinansowanie projektu  będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:
1) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Drwinia
2) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.
Warunki, tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku określa uchwała, o której mowa na wstępie.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Drwini  (Dziennik Podawczy) w nieprzekraczalnym  terminie  do  8 lutego  2024 roku.
Wnioski mogą składać Kluby Sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048) działające na terenie Gminy Drwinia, nie działające w celu osiągnięcia zysku.
Dodatkowe informacje odnośnie składania wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Drwinia  w pok. Nr 26  lub telefonicznie (12) 2849824.
Po dokonaniu oceny wniosków i wyborze zadań do realizacji informacja o udzielonych dotacjach na zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Drwinia będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy.

Wzór wniosku do pobrania