4 grudnia

Informacja

19 października 2022
Informacja

Zapraszamy na organizowane przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA” spotkania konsultacyjne dla mieszkańców w zakresie  tworzenia nowej strategii rozwoju lokalnego na lata 2023-2027,  tym samym zaproponowania nowych kierunków rozwoju, pomysłów na ciekawe projekty, które można zrealizować przy pomocy funduszy europejskich dla naszej gminy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.10.2022 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji
w Drwini z siedzibą w Grobli, od godz. 12:00-14:00.