17 czerwca

GMINA DRWINIA. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

1 czerwca 2023
GMINA DRWINIA. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Podczas uroczystej gali, która odbyła się dziś w Sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikluszowicach rozdano nagrody laureatom konkursu plastycznego „Z samochodu na rower, czyli jak być eco!”, zorganizowanego przez samorząd Gminy Drwinia.

W  uroczystości wzięli udział wicestarosta Ryszard Drożdżak, Grzegorz Matura naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Bochni, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Nagrody wręczali wójt Jan Pająk i Roman Gołębiowski przewodniczący Rady Gminy w Drwini.

-Cieszę się, że sam nie musiałem decydować o tym, które prace otrzymają główne nagrody. Dla mnie wszystkie prace są przepiękne  - mówił Jan Pająk, Wójt Gminy Drwinia.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jego uczestnicy mieli przygotować  pracę nawiązującą do hasła „Z samochodu na rower, czyli jak być eco!”.

Napłynęło ponad 160 prac wykonanych przez wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z Gminy Drwinia.

Prace oceniała czteroosobowa komisja, której przewodniczyła Bernadetta Gawąd plastyk z Miejskiego Domu Kultury w Bochni.

Konkurs jest organizowany w związku z realizacją projektu: „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia” o numerze RPMP.04.05.02-12-0364/17  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Nagrodzeni:

Kategoria – przedszkola i klasy O

1 m. Katarzyna  Jachymczak -  Klasa 0 SP w Grobli
2 m. Aniela Dybowicz – 5 lat  ZSP w Mikluszowicach
3 m. Ewa Nosal  - Klasa 0 – Przedszkole w Dziewinie

 

Kategoria – klasy 1-3

1 m. Alan Węgrzynowski - Klasa I SP Mikluszowice
2 m. Igor Furtek - Klasa I SP w Mikluszowicach
3 m. Antoni Artimiwa -  Klasa II - SP w Grobli

Kategoria – klasy 4-6

1 m. Laura Bożek – Klasa SP w Drwini
2 m. Emilia Styczeń – Klasa VI  ZSP w Drwini
3 m. Milena Młynarczyk – Klasa V ZSP w Dziewinie

Kategoria – klasy 7-8

1 m. Emilia Sobas – Klasa VII SP Mikluszowicach
2 m. Inga Świerblewska – Klasa VII SP w Mikluszowicach
3 m. Piotr Pająk  - Klasa VIII SP w Dziewinie

 

Nazwa

Opis

Nazwa

Opis